• Wed. Apr 17th, 2024

  Cavite News

  Upholding Truth

  Babala ng Comelec Cavite sa mga Botante: Bilanggo Para sa Flying Voter

  CAVITE, Pilipinas – Nagbabala ang Commission on Elections (Comelec) sa lalawigan ng Cavite sa mga botante ng posibleng parusa sa bilangguan kung sila ay mapatunayang sangkot sa flying voter scheme, isang uri ng pandaraya sa halalan kung saan ang mga botante ay nagrerehistro sa maraming presinto.

  Ayon sa COMELEC Manila, ang flying voter scheme ay isang paglabag sa Omnibus Election Code, na nagpapataw ng parusa sa mga lumabag ng pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, diskwalipikasyon sa pampublikong katungkulan, at pagkawala ng karapatang bumoto.

  Sinabi ng Comelec Region IV-A na ang Comelec ay nagsasagawa ng proseso ng pag-verify ng listahan ng mga botante gamit ang automated fingerprint identification system, na makakatukoy ng doble o maramihang rehistrante batay sa kanilang biometrics data.

  Dagdag pa niya na ang Comelec ay nakikipag-ugnayan din sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, at sa Department of the Interior and Local Government upang maiwasan ang paglilipat ng mga flying voter mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa araw ng halalan.

  Hinihikayat ng Comelec ang publiko na mag-ulat ng anumang kahinahinalang mga gawain o mga indibidwal na may kinalaman sa flying voter scheme sa Comelec o sa mga ahensya ng batas.

  Nananawagan din ang Comelec sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatang bumoto nang matalino at tapat, at huwag magpaimpluwensya sa pera o pananakot mula sa mga pulitiko.

  “Ang pagboto ay isang sagradong karapatan at tungkulin ng bawat Pilipino. Huwag nating sayangin o dungisan ang ating boto sa pamamagitan ng pandaraya o pagpapadala sa mga mapagsamantala,” sabi ng Comelec. (Voting is a sacred right and duty of every Filipino. Let us not waste or tarnish our vote by cheating or succumbing to the exploiters.)

  Ang midterm elections ay gaganapin sa Mayo 13, 2025, kung saan pipiliin ng mga botante ang kanilang mga senador, kongresista, gobernador, bise-gobernador, board member, mayor, bise-mayor, at konsehal.